Rodzice wzorem dla dziecka

Dzieciństwo jest okresem, kiedy mózg człowieka jest najbardziej otwarty na nowe doświadczenia, dzięki temu uczy się najszybciej i najwięcej!

Jak podają badania przeprowadzone przez brytyjski program edukacyjny „THINK”, to jak dziecko zachowuje się na drodze jest przede wszystkim wynikiem zachowań jego rodziców.

Dzieci nabywają swoją wiedzę nie tylko poprzez właściwą edukację. Najmłodsi nieświadomie uczą się różnych zachowań poprzez obserwację innych osób. 
Rodzice są odbierani przez dzieci jako wzory do naśladowania – pociechy najpierw obserwują, a następnie kopiują zachowania swoich opiekunów. Odkrycia ostatnich czasów udowadniają, iż za modelowanie zachowań odpowiedzialne są neurony lustrzane.

To, jakimi modelami jesteśmy dla swoich dzieci, przesądza o tym, czego się nauczą i jak będą zachowywać w podobnej sytuacji.

Miejmy na uwadze, że dzieci będą naśladować zarówno nasze dobre, jak i złe zachowania!

Jak uczyć dziecko zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym?

Obserwujcie wspólnie jak funkcjonuje ruch drogowy, udzielajcie pociechom wyjaśnień i zawsze dawajcie dobry przykład!

Rodzicu, PAMIĘTAJ!

  • Twoje niewłaściwe zachowanie, np. przechodzenie przez jezdnię na czerwonym świetle w towarzystwie dziecka, zostanie przyjęte przez pociechę za działanie pozytywne i jako takie będzie w przyszłości naśladowane
  • Jesteś pierwszym nauczycielem swojego dziecka, między innymi w dziedzinie jego bezpieczeństwa
  • Im wcześniej zapiszesz w jego umyśle dobre wzory, tym większa szansa, że twoja pociecha przetrwa w ryzykownych sytuacjach, z którymi się styka i będzie stykać przez następne lata

Bądź dobrym wzorem dla swojego dziecka!

Konkurs Inicjatyw

Integralnym elementem Programu był ogólnopolski konkurs na najciekawszą i najskuteczniejszą lokalną inicjatywę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Konkurs Inicjatyw ORLEN.BEZPIECZNE DROGI był adresowany zarówno do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, automobilklubów), jak i do szkół, uczelni, firm, jednostek samorządowych i osób fizycznych, a więc potencjalnie do wszystkich, którzy mogą społecznie działać na rzecz bezpieczeństwa drogowego.

  • nadesłano prawie 750 inicjatyw z całego kraju
  • nagrodzono 47 inicjatyw
  • łączna pula nagród wszystkich edycji wyniosła 1 525 000 złotych
  • (1. edycja – 500 000 zł, 2. edycja – 525 000 zł, 3. edycja – 500 000 zł)

Ideą organizatorów było inspirowanie, pomoc w realizacji i nagradzanie najciekawszych inicjatyw służących realnej poprawie bezpieczeństwa na polskich drogach.

Zwycięzcy byli wyłaniani przez Kapitułę Konkursu, w skład której wchodzili przedstawiciele organizatorów, reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce oraz wybitni eksperci w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (przedstawiciele Instytutu Transportu Samochodowego, Polskiego Związku Motorowego, Komendy Głównej Policji, MIVA Polska oraz Fundacji Kierowca Bezpieczny).

W latach 2006 – 2009 zorganizowano łącznie 3. edycje Konkursu Inicjatyw.