Każdy się gdzieś spieszy - także pieszy

Każdego dnia na drogach dochodzi do wielu wypadków. Ich duża liczba oraz wynikające z tego zagrożenia powodują ograniczenie poczucia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Narażone jest przede wszystkim Mazowsze, które ze względu na geograficzne położenie w kraju i Europie jest bardzo obciążone komunikacyjnie.

CZŁOWIEK-DROGA-POJAZD

Pierwszym winnym w wypadkach drogowych jest zawsze człowiek – jego brak ostrożności i nieuwaga. 83% wypadków powstaje z winy kierujących, natomiast piesi zawiniają w 10%. Co to oznacza?

Od dłuższego czasu w województwie mazowieckim nie zmieniają się główne przyczyny wypadków zawinionych przez kierowców. Są to:

  • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 37%
  • nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu - 24%
  • nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu – 7%
  • nieprawidłowe wyprzedzanie - 8%

Z kolei główną winą pieszych jest:

  • nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem – 53% wszystkich zdarzeń spowodowanych przez pieszych
  • stanie na jezdni, leżenie – 17%
  • nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody – 11%
  • chodzenie nieprawidłową stroną drogi – 10%

Prędkość Twoim wrogiem.

Zawrotna prędkość, popisywanie się, pośpiech, nieuwaga – to najważniejsze czynniki, które są przyczyną wypadków drogowych.

Czy wiesz, że większość pieszych nie przeżyje potrącenia przez jadące auto z prędkością większą niż 50km/h, a im wyższa prędkość, tym większe niebezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego – również kierującego.

Przekraczanie dopuszczalnej prędkości bezpośrednio przekłada się na ryzyko wystąpienia wypadku, a tym samym na ryzyko utraty zdrowia czy życia.

* Informacje prezentowane w niniejszej zakładce zostały opracowane na podstawie materiałów udostępnionych przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

** Dane pochodzą także z oficjalnej strony Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.